Ajánlat

 • Árajánlatok készítése
 • Egy árajánlaton belül több varáció készítése
 • Egy árajánlathoz többféle megjelenítés
 • Ügyfelekhez rendelt egyedi árak, kedvezmény kezelése már az ajánlatoknál is

Megrendelés

 • Vevői, szállítói rendelések kezelése
 • Rendelés alapján raktári foglalások kezelése
 • Minimum, maximum készlet kezelés
 • Szállítói rendelés létrehozása, vevői rendelés alapján
 • Rendelés statisztika alapján
 • Függő rendelések kezelése
 • Foglalások felszabadítása, átcsoportosítása
 • Belső megrendelések foglalások kezelése

Szállítólevél

 • Bevételezés
 • Kiszállítás
 • Raktárközi mozgások
 • Úton lévő készlet
 • Szállítás ütemezés

Kedvezmények

 • Ügyfél egyedi árak kezelése
 • Időszakos %-os kedvezmények akciók
 • Listaárak dátum függően
 • Forgalom utáni kedvezmény
 • Mennyiségi kedvezmény
 • Felárak kezelése
 • Időszakos bónusz kezelése

Számlázás

 • Különféle típusú számlák (előleg, vég, jóváíró, storno)
 • Sorszámképzés és eredeti, másolati példányok előállítása az NAV előírásoknak megfelelően
 • Gyűjtő paraméterek (munkaszám, költséghely, költségviselő)
 • Szállítólevelek generálása akár több megrendelés összevonásával
 • Számla generálás akár több szállítólevél alapján
 • Nyomtatás lézer és mátrix nyomtatóra egyaránt
 • Beérkező- és kimenő számlák iktatása, nyilvántartása
 • Kötegelt bizonylat kezelés (pl. nagy tömegű havi számlázásnál)

Pénztár

 • Korlátlan pénztár
 • Forint és Valuta pénztár
 • Valutaváltás
 • Pénztárbizonylat nyomtatása
 • Napi zárás, címletjegyzék
 • Automatikus kontírozás
 • Pénztárjelentés, pénztári mozgások

Iktatás

 • Kimenő bizonylatok iktatása
 • Bejövő bizonylatok iktatása
 • Egyéb bizonylatok iktatása
 • Iktatott bizonylatok típusba sorolása ( pl. számla, levél, szerződés stb. )
 • Az MRC+ERP rendszerben elkészített bizonylathoz, az iktatási bizonylat hozzákapcsolható
 • Iktatott bizonylatokhoz file(ok) csatolása ( Jpg, Tiff, Bmp, Pdf, Doc, Xls stb … )
 • A file(ok) meghatározott jogosultsággal bíró könyvtárakba kerülnek, és felveszik az iktatott bizonylat azonosítóját
 • Az iktatott bizonylatokat irattárba be lehet vezetni, amely megmondja, hogy az eredeti papír alapú dokumentum az irattárban hol található
 • Email küldése a cél személynek, a számára iktatott dokumentumról
 • Az iktatott bizonylatok a kiemelt paraméterek szerint visszakereshetőek, a csatolt dokumentumok megjeleníthetőek, mind az iktató rendszerből, mind az MRC+ ERP rendszerből,a beállított jogosultságnak megfelelően.
 • Papír alapú dokumentum esetén, lehetőség van átadás-átvételi bizonylat nyomtatására, így nyomon követhető melyik dolgozónál találhatóak a dokumentumok
 • A rendszer integráltságának köszönhetően feleslegessé teszi a többszörös adatbevitelt, az adatok központi, redundancia mentes – felhasználói jogosultságtól függő – kezelésével.

Bank

 • Banki kivonat kezelő modul forint, és deviza számlákra
 • Banki kivonatok bankonkénti, számlaszámonkénti elkülönített rögzítése
 • Készpénz átutalási megbízások nyomtatása
 • Elektronikus banki utalás business terminálon keresztül (ING, MKB, BB, ABN AMRO …)
 • Naprakész  pénzügyi információ biztosítása partnerenkénti folyószámlával  (kintlévőségek, tartozások, esedékesség szerinti várható bevételek)
 • Különféle levelezések (egyenlegközlés, fizetési felszólítás…), késedelmi kamat számítása, kiegyenlített, kiegyenlítetlen, valamint a határidőn túli kintlévőségek kimutatása.
 • Önálló szervezeti egységek adatainak elkülönített nyilvántartása, a leosztott keretek felhasználásainak, figyelése, a bevételek és kiadások szakfeladatonkénti, munkaszámonkénti, illetve egyedi igények szerinti nyilvántartása, lekérdezése

Készletkezelés

 • Korlátlan számú raktár kezelés
 • Sarzsszám, szállítási azonosító kezelés
 • Tárolási hely (polc)
 • Gyártási szám,szavatosság kezelése
 • Több szintű leltárazás
 • Vonalkód kezelés
 • Leltárazás
 • FIFO szerinti készletérték
 • Selejtezés, selejt visszaforgatás

Forgalmi statisztikák

 • Ügyfél forgalom, havi bontásban
 • Készlet mozgás megadott időszakra
 • Ügyfél, készlet top listák
 • Visszamenőleges raktárkészlet
 • Időszakos készlet fogyás lista

Automatikus feladás

Az ügyviteli rendszerben berögzített bizonylatokat, és bizonylat tételeihez
(cikktörzsben beállított) főkönyvi számokra automatikusan adja fel.

Automatikusan könyvelhető:

 • Kimenő, vevői számlák
 • Bejövő, szállítói számlák
 • Belső bizonylatok
 • Termelési bizonylatok
 • ELABÉ, eladott termékek közvetlen önköltsége
 • Értékpapírok árfolyam különbözet könyvelése
 • Valutaváltás
 • Belső raktári mozgások
 • Bank
 • Pénztár
 • Tárgyi eszközök gazdasági eseményei

Manuális könyvelés

 • A könyvelési bizonylatok rögzítésére szolgál.
 • A tételeket a könyvelési naplókon manuálisan bizonylat fajtánként vevő,szállító, bank, pénztár, vegyes naplókra rögzíthetjük.
 • A rendszer lehetőséget biztosít (pl. bér programból, más ügyviteli redszerből) külső állományból való adatok betöltésére, könyvelésére.

Év végi zárás, átértékelés

 • Az ügyviteli rendszer az év végi -törvény által előírt- átértékelésekben segítséget nyújt.
 • A jelentős deviza átértékeléshez számításokat végez, ami alapján eldönthető, hogy szükséges -e az átértékelés.
 • A jelentős árfolyam különbözeteket lekönyveli.
 • A főkönyvi számlákat automatikus zárás – nyitás keretében a rendszer lezárja, amit természetesen a beszámoló véglegesítéséig többször visszavonhatunk.

Mérleg, eredmény és egyéb táblázatos kimutatások

Az ügyviteli rendszerben berögzített adatokról a programhoz tartozó táblázat kezelő segítségével,
a társaság részére egyedi lekérdezésekre van lehetőség.

A táblázatos kimutatások között kérhető le egyedileg megadott intervallumban

 • Mérleg
 • Eredménykimutatás
 • Havonkénti bontásban az eredmény kimutatás
 • Társasági adó bevallási segédlet
 • Iparűzési adó bevallási segédlet
 • A vállalkozás által egyedileg szerkesztett táblázatok, kimutatások

Tárgyi eszközök

 • Gépek, mérő- és szállítóeszközök, stb. egyedi nyilvántartása,
  • Tartozékok, eszközök, tartalék alkatrészek hozzárendelési lehetősége
  • Tárgyi eszközök mozgásainak kezelése
  • Kapcsolat az erőforrások adatkezeléséhez
 • A vállalkozásnak a tárgyi eszköz nyilvántartás során kiállítandó bizonylatokban segítséget nyújt
  • Aktiválási, üzembe helyezési jegyzőkönyv
  • Selejtezési jegyzőkönyv
 • Automatikus ÉCS elszámolás
  • Az ügyviteli rendszerben nyilvántartott tárgyi eszközökről a program a vállalkozás igényeinek megfelelően lehetőséget biztosít az értékcsökkenés havi,
   negyedéves vagy éves automatikus elszámolására
  • A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés vállalkozás igényeinek megfelelően szükség esetén visszavonható és újból elszámolható