Ajánlat

 • Árajánlatok készítése
 • Egy árajánlaton belül több varáció készítése
 • Egy árajánlathoz többféle megjelenítés
 • Ügyfelekhez rendelt egyedi árak, kedvezmény kezelése már az ajánlatoknál is

Megrendelés

 • Vevői, szállítói rendelések kezelése
 • Rendelés alapján raktári foglalások kezelése
 • Minimum, maximum készlet kezelés
 • Szállítói rendelés létrehozása, vevői rendelés alapján
 • Rendelés statisztika alapján
 • Függő rendelések kezelése
 • Foglalások felszabadítása, átcsoportosítása
 • Belső megrendelések foglalások kezelése

Szállítólevél

 • Bevételezés
 • Kiszállítás
 • Raktárközi mozgások
 • Úton lévő készlet
 • Szállítás ütemezés

Kedvezmények

 • Ügyfél egyedi árak kezelése
 • Időszakos %-os kedvezmények akciók
 • Listaárak dátum függően
 • Forgalom utáni kedvezmény
 • Mennyiségi kedvezmény
 • Felárak kezelése
 • Időszakos bónusz kezelése

Számlázás

 • Különféle típusú számlák (előleg, vég, jóváíró, storno)
 • Sorszámképzés és eredeti, másolati példányok előállítása az NAV előírásoknak megfelelően
 • Gyűjtő paraméterek (munkaszám, költséghely, költségviselő)
 • Szállítólevelek generálása akár több megrendelés összevonásával
 • Számla generálás akár több szállítólevél alapján
 • Nyomtatás lézer és mátrix nyomtatóra egyaránt
 • Beérkező- és kimenő számlák iktatása, nyilvántartása
 • Kötegelt bizonylat kezelés (pl. nagy tömegű havi számlázásnál)

Pénztár

 • Korlátlan pénztár
 • Forint és Valuta pénztár
 • Valutaváltás
 • Pénztárbizonylat nyomtatása
 • Napi zárás, címletjegyzék
 • Automatikus kontírozás
 • Pénztárjelentés, pénztári mozgások

Iktatás

 • Kimenő bizonylatok iktatása
 • Bejövő bizonylatok iktatása
 • Egyéb bizonylatok iktatása
 • Iktatott bizonylatok típusba sorolása ( pl. számla, levél, szerződés stb. )
 • Az MRC+ERP rendszerben elkészített bizonylathoz, az iktatási bizonylat hozzákapcsolható
 • Iktatott bizonylatokhoz file(ok) csatolása ( Jpg, Tiff, Bmp, Pdf, Doc, Xls stb … )
 • A file(ok) meghatározott jogosultsággal bíró könyvtárakba kerülnek, és felveszik az iktatott bizonylat azonosítóját
 • Az iktatott bizonylatokat irattárba be lehet vezetni, amely megmondja, hogy az eredeti papír alapú dokumentum az irattárban hol található
 • Email küldése a cél személynek, a számára iktatott dokumentumról
 • Az iktatott bizonylatok a kiemelt paraméterek szerint visszakereshetőek, a csatolt dokumentumok megjeleníthetőek, mind az iktató rendszerből, mind az MRC+ ERP rendszerből,a beállított jogosultságnak megfelelően.
 • Papír alapú dokumentum esetén, lehetőség van átadás-átvételi bizonylat nyomtatására, így nyomon követhető melyik dolgozónál találhatóak a dokumentumok
 • A rendszer integráltságának köszönhetően feleslegessé teszi a többszörös adatbevitelt, az adatok központi, redundancia mentes – felhasználói jogosultságtól függő – kezelésével.

Bank

 • Banki kivonat kezelő modul forint, és deviza számlákra
 • Banki kivonatok bankonkénti, számlaszámonkénti elkülönített rögzítése
 • Készpénz átutalási megbízások nyomtatása
 • Elektronikus banki utalás business terminálon keresztül (ING, MKB, BB, ABN AMRO …)
 • Naprakész  pénzügyi információ biztosítása partnerenkénti folyószámlával  (kintlévőségek, tartozások, esedékesség szerinti várható bevételek)
 • Különféle levelezések (egyenlegközlés, fizetési felszólítás…), késedelmi kamat számítása, kiegyenlített, kiegyenlítetlen, valamint a határidőn túli kintlévőségek kimutatása.
 • Önálló szervezeti egységek adatainak elkülönített nyilvántartása, a leosztott keretek felhasználásainak, figyelése, a bevételek és kiadások szakfeladatonkénti, munkaszámonkénti, illetve egyedi igények szerinti nyilvántartása, lekérdezése

Készletkezelés

 • Korlátlan számú raktár kezelés
 • Sarzsszám, szállítási azonosító kezelés
 • Tárolási hely (polc)
 • Gyártási szám,szavatosság kezelése
 • Több szintű leltárazás
 • Vonalkód kezelés
 • Leltárazás
 • FIFO szerinti készletérték
 • Selejtezés, selejt visszaforgatás

Forgalmi statisztikák

 • Ügyfél forgalom, havi bontásban
 • Készlet mozgás megadott időszakra
 • Ügyfél, készlet top listák
 • Visszamenőleges raktárkészlet
 • Időszakos készlet fogyás lista